Salgs- og leveringsbetingelser

Bestilling:
Sgodata modtager ordrer mundtligt, pr. fax, telefon, brev eller E-Mail. En givet ordre er juridisk bindende.

Betaling:
Sgodata sælger udelukkende netto kontant, medmindre der er indgået anden aftale.

Priser:
Der tages forbehold for prisændringer uden varsel. Aktuelle priser opgives pr. telefon.

Garanti:
Sgodata giver min. 12 måneders garanti fra fakturadato. Reklamationer skal skeindenfor 8 dage fra fakturadato, såfremt varer skal ombyttes. Varer modtages kun retur efter forudgående aftale. Returvarer og defekte dele skal vare forsvarligt og omhyggeligt emballeret, Hvis muligt i originalemballage, samt vedlagt kabler og dokumentation. Der skal desuden medfølge en udførlig fejlbeskrivelse. Hvis Sgodata ved modtagelsen konstaterer mangelfuld emballering, forbeholder Sgodata sig ret til uden videre at retunere varen og frasige sig yderligere garantiforpligtigelser. Ombytning eller eventuel kreditering vil kun finde sted, hvis al dokumentation, kabler etc. medfølger i original emballage. Som dokumentation for garanti kræves kopi af købsfaktura. Sgodata yder 8 dages returret fra fakturadato på lagervarer, dog er Sgodata berettiget til at beregne sig et gebyr på 15 % af fakturabeløbet ved returnering, samt ved ændring og annullering. Annullering eller reduktion af ordre kan kun ske med Sgodata godkendelse. Det er en betingelse at varer retuneres i original emballage. Varer hjemtaget på bestilling kan ikke annulleres og der ydes ikke returret. Der ydes ingen returret på software. Eventuelle defekte dele, der fremsendes til reparation eller ombytning sker for købers regning. Ombytning indenfor garantiperioden giver IKKE fornyet 12 måneders garanti. Varer som indleveres til garantikontrol, og som ikke viser funktionsfejl, faktureres som service for den forbrugte tid - dog min. 1 time, samt eventuelle forsendelsesomkostninger.

Levering og forsendelse:
Forsinket levering grundet forhold, som er udenfor Sgodatas kontrol, herunder konflikt, varer- og valutarestriktioner, vareknaphed, mangel på transportmuligheder, mangelfuld levering fra underleverandører og andre force majeure berettiger ikke køber til at ophæve en handel. Faktura vedlægges varen eller fremsendes efterfølgende. Sgodata pålægger alle kreditkøb under kr. 1.500,- et ekspeditionsgebyr på kr. 100,-. Bestilte varer leveres usamlede, medmindre andet er oplyst eller aftalt indbyrdes.

Support:
Sgodata yder kun teknisk support, såfremt problemerne ikke kan løses ud fra oplysninger i manualer og dokumentation i øvrigt. Skal der tages del i problemløsninger, sker dette for købers regning. Ved al reparation eller service, som skal foretages øjeblikkeligt, opkræves et ekspresgebyr på kr. 250,- udover afregning for den udførte service og support

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.