Piskesmælds-læsioner koster dyrt
Piskesmældslæsioner er ved at være et stort problem i det danske sundhedssystem - men også for forsikringsselskaberne, der får flere og flere anmeldelser om arbejdsudygtighed som følge af piskesmældslæsioner i nakkeregionen. Ved ca. en femtedel af alle trafikuheld forekommer piskesmældslæsioner.

Undersøgelser fra Norge og Sverige viser, at 1-2 personer pr. 1.000 indbyggere får piskesmældslæsioner. Det svarer til, at ca. 7-8000 danskerne udsættes for den alvorlige og meget smertefulde lidelse.

En schweizisk undersøgelser har vist, at 18 procent af patienterne havde symptomer to år efter det uheld, der forårsagede læsionen, og 44 procent havde symptomer efter 3 måneder. Men kun 4 procent i en sådan grad, at det påvirkede arbejdsevnen, og de fleste vil være symptomfri efter 3-6 måneder.

Piskesmældslæsioner - ofte bruges det engelske ord whiplash - opstår typisk ved trafikuheld, når bilisten påkøres bagfra, frontalt eller fra siden. Ved påkørsel kastes bilistens krop fremad, nakken tvinges bagover, og hovedet, der relativt er tungere end kroppen, kastes fremad. Bevægelsen ligner et piskesmæld, deraf navnet. En canadisk undersøgelse har vist, at piskesmældslæsioner forekommer ved hvert femte trafikuheld.
Læsionerne kan også opstå i forbindelse med uheld under sport som dykning, springgymnastik, boksning og skiløb.

Den voldsomme belastning kan beskadige ledbånd, sener og muskler, og i sjældne tilfælde påvirke nerver, nakkehvirvler eller direkte ødelægge leddene. De akutte symptomer er især nakkesmerter og -stivhed og spændingshovedpine, men også svimmelhed, synsforstyrrelser og synkebesvær kan forekomme. De evt. kroniske symptomer kan være hukommelsesbesvær, nedsat koncentrationsevne, tristhed og nedsat aktivitetsniveau.

Brug den nyeste smerte-medicin
De mange og forskelligartede symptomer kan gøre det svært at stille en præcis diagnose og dermed den rette behandling. De ofte voldsomme smerter kræver normalt behandling over længere tid med smertestillende medicin. Derfor skal man være opmærksom på at bruge de nyeste smertestillende midler, der har færre og mindre bivirkninger end de "gammeldags" smertestillende midler. Derfor har medicinalfirmaet SmithKline Beecham
holdt en række møder med deltagelse af hundreder af praktiserende landet over for at orientere om de komplekse og tiltagende problemer med piskesmældslæsioner, og hvordan smertebehandlingen kan foregå mest skånsomt.

Firmaet har i samarbejde med læger og fysioterapeuter udarbejdet et særligt øvelsesprogram med patientinformation, der kan fås hos de praktiserende læger.

*****

Yderligere oplysninger hos Maiken Steenstrup, SmithKline Beecham, 44 86 86 86.