ndland - Fredag, d.19. December, 1997

PISKESMÆLD

Pårørende kan hjælpe med højere erstatninger:

Mange patienter med en piskesmælds-skade får udbetalt for små erstatninger, fordi skadens fulde omfang ikke bliver taget med i vurderingen hos Arbejdsskadestyrelsen.
Fejlen skyldes almindeligvis, at patienterne sjældent selv er opmærksomme på alle de psykiske følger af piskesmælds-skaden, og derfor blive de heller ikke beskrevet i erklæringen fra speciallægen.
Efter at have rådgivet tilskadekomne i hundreder af erstatningsager vedrørende piskesmælds-læsioner siger direktør Lars Wilfert, Megasikring, at han stort set ikke har set en eneste fyldestgørende og dækkende lægeerklæring.
- Jeg anklager ikke lægerne for at gøre deres arbejde for ringe. Af gode grunde kan de ikke beskrive følgerne af piskesmældsskaden, hvis ikke patienten fortæller om dem, siger Lars Wilfert til Ritzau.
Hans påstand er, at piskesmældsofrene kan få flyttet méngraden - og dermed erstatningen - flere procent, hvis de tager en pårørende med til lægeundersøgelsen. Ofret har nemlig tit selv svært ved enten at se, erkende eller tale om de psykiske forandringer, der er sket efter skaden, men det kan en pårørende.
Lars Wilfert påpeger, at det er utroligt vigtigt for sagens afgørelse, at lægeerklæringen er dækkende. Ifølge hans erfaring lægger Arbejdsskadestyrelsen nemlig mest vægt på lægens oplysninger.
Besvær med hukommelsen og vanskeligheder med at koncentrere sig er blandt de almindeligste psykiske eftervirkninger af en piskesmælds-læsion. Den slags problemer er omgivelserne ofte mere opmærksomme på end den tilskadekomne, og en pårørende vil derfor kunne støtte patienten med at få forklaret speciallægen situationen.
- Jeg har adskillige sager, hvor der ikke fokuseres på de psykiske problemer, men udelukkende på de fysiske gener, som beskrives af speciallægen, der er neurolog eller neurokirurg, siger Lars Wilfert.